Mišljenja.hr

Izmjena upute o provedbi postupka opskrbe plovila i zrakoplova - izmjena br. 2 - uputa br. 62/13

Datum objave: 22.10.2014., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/13-03/62

Uputa 62/13 o provedbi postupka opskrbe plovila i zrakoplova od 27. lipnja 2013. godine KLASA:011-02/13-03/62 (link), URBROJ:513-02-1210/1-13-1, mijenja se kako slijedi: - U dijelu "4.1. Posebnosti popunjavanja izvozne carinske deklaracije"  stavak 2. mijenja se i glasi: "Polje 17 "Odredišna zemlja" popunjava se oznakom QR ako je ekonomski (gospodarski) vlasnik plovila ili zrakoplova osoba sa sjedištem u EU ili oznakom QS ako je ekonomski (gospodarski)..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak