Uputa br. 36/13  o provedbi postupka utvrđivanja neto težine svježih banana od 21.lipnja 2013. godine, kl: 011-02/13-01/36, ur. broj: 513-02-1210/1-13-1, mijenja se u točki 7. kako slijedi: - u točki 7. stavak 1. rečenica "Deklarirana vrijednost mora odovarati umnošku vrijednosti jedinice navedene u računu i ukupne neto težine utvrđene vaganjem (na primjer 0,55 EUR/1kgx500kg)" briše se. Ova izmjena upute primjenjuje se od dana donošenja.

...