Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata objavljena je u Narodnim novinama br. 18/13., stupio je na snagu 15.02.2013.
U Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (Narodne novine br. 145/12.) u članku 4., u tablici, u redu »Dizelsko gorivo – PLAVI DIZEL EURO« brisane su riječi »0,96 x«.
Prvi obračun prodajnih cijena naftnih derivata prema odredbama ovoga Pravilnika izvršit će se 18. veljače 2013. godine.   Člankom 4. Pravilnika propisano je da se za utvrđivanje prosječne srednje cijene naftnih derivata CIF Med (formula prema članka 3. Pravilnika) koriste prosječne srednje vrijednosti kotacija »Mediterranean cargoes CIF Med (Genova/Lavera)« iz »Platt’s European Marketscana« objavljene u razdoblju od prvoga dana iza dana prethodnog obračuna do dana novoga obračuna i to za:   Motorni benzin – EUROSUPER BS 95 Prem Unl 10ppm Motorni benzin – EUROSUPER BS 98 1,06 x Prem Unl 10ppm Motorni benzin – EUROSUPER BS 100 1,10 x Prem Unl 10ppm Dizelsko gorivo – EURODIZEL BS 10ppm ULSD Dizelsko gorivo – PLAVI DIZEL EURO 10ppm ULSD ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.