Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba objavljena je u Narodnim novinama br. 121/15., stupa  na snagu 1. siječnja 2016. U Odluci o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01. i 19/01. – ispr.), članak 14. mijenja se i glasi: »Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 2%.« Članak 17. mijenja se i glasi: »Porez na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik dužan je iskazati na propisanom obrascu i predati ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obveze porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.« ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.