Carinska uprava na svojoj Internet stranici obavještava da je izmjenom navedene upute (link) omogućeno korisnicima statusa ovlaštenog pošiljatelja za osiguranje istovjetnosti robe koju stavljaju u postupak provoza (iz svojih prostora) umjesto plombi koristiti opis robe ako su zadovoljeni uvjeti iz čl. 357., st. 4. UPCZZ . Ovlašteni pošiljatelji koji žele otpremati robu iz svojih prostora bez plombiranja (uz obvezno poštivanje i ispunjavanje uvjeta iz čl. 357. st. 4. UPCZZ) trebaju prethodno podnijeti pisani zahtjev za izmjenu odobrenja Središnjem uredu CURH, Sektoru za carinski sustav i procedure radi izmjene odobrenja. Nakon što odobrenje bude izmijenjeno nositelj odobrenja moći će koristiti i opis robe kao instrument osiguranja istovjetnosti robe.
Time se omogućava bolja uporaba prijevoznih sredstava jer se omogućava ista istovremeno  koristiti za prijevoz robe u postupku provoza, prijevoz robe u postupku izvoza te prijevoz domaćih roba koje nisu u carinskom postupku.
Kada se u istom prijevoznom sredstvu zajedno prevozi roba u carinskom postupku provoza i druge robe, potrebno je robu koja se prevozi u postupku provoza odvojiti i jasno označiti radi jednostavne identifikacije i razlikovanja robe koja se nalazi u carinskom postupku provoza od domaće robe (s ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.