Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljen je u Narodnim novinama br. 147/12., a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine br. 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. i 119/12., u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. zamjenjuje se novim Popisom pomagala koji je sastavni dio Pravilnika. U članku 7. stavci 5. tekst: »Pomagalo, rezervni dio i potrošni materijal koji prema posebnom propisu podliježe porezu na dodanu vrijednost i na čiju se iskazanu vrijednost mora zaračunati porez na dodanu vrijednost u Popisu pomagala označeni su oznakom (**).«, mijenja se glasi:
»Cijena pomagala, rezervnog dijela i potrošnog materijala u Popisu pomagala iskazana je u kunama bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost. Sastavni dio cijene pomagala je usluga izdavanja pomagala. Pomagalo, rezervni dio i potrošni materijal na čiju se iskazanu vrijednost mora zaračunati porez na dodanu vrijednost po stopi od 25% u Popisu pomagala označeni su oznakom (**).« TABELA ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.