Navodite da posjedujete kolekciju alkoholnih pića starih 30 i više godina koja ste dobili na poklon te koja nisu otvarana. Nadalje, navodite da imate namjeru navedena alkoholna pića izložiti u lokalu Vaše kćeri kao turističku atrakciju za posjetitelje bez namjere posluživanja istih. Završno, molite odgovor u smislu načina postupanja s predmetnom trošarinskom robom. S obzirom da za predmetna alkoholna pića nije moguće dokumentirati sljedivost nabave, da niste trošarinski obveznik iz čl. 21. Zakona o trošarinama  (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) i da predmetna alkoholna pića niste prodavali niti ih namjeravate prodavati, označavanje istih posebnim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske nije moguće. Stoga, sa namjerom da Vam se omogući držanje predmetne kolekcije u promidžbene nekomercijalne svrhe, dajemo sljedeće mišljenje. Upućujemo Vas da mjesno nadležnom Carinskom uredu Rijeka podnesete pisani zahtjev kojim ćete zatražiti fizički pregled kolekcije pića o kojima je riječ, od strane ovlaštenih carinskih službenika a u svrhu evidentiranja stanja na način da se zapisnički dokumentira količina i vrsta (trgovački naziv) pića iz predmetne kolekcije sa napomenom da ista služi isključivo u promidžbene svrhe te nije namijenjena prodaji. Uz posjedovanje navedenog Zapisnika vlasnik ...