Vezano za izmjene poreznih zakona koje se odnose na izjednačavanje bračnih s izvanbračnim zajednicama te s parovima koji žive u životnim partnerstvima i neformalnim životnim partnerstvima istoga spola, dostavljamo odgovor podnositeljima upita. Odredbom propisanom člankom 36. stavkom 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14..; dalje u tekstu: Zakon) obuhvaćeni su uzdržavani članovi uže obitelji u smislu stavka 2. toga članka na: bračne i izvanbračne drugove, odnosno životne partnere i neformalne životne partnere poreznog obveznika, roditelje poreznog obveznika i roditelje njegovoga bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, pretke i potomke u izravnoj liniji, maćehe odnosno očuhe koje punoljetno pastorče uzdržava, bivše bračne i izvanbračne drugove, odnosno životne partnere i neformalne životne partnere za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.                  Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak objavljenim u Narodnim novinama br. 157/14. podrobnije su obrazložene nove odredbe objavljene u Zakonu, a koje ...