Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) uređen je, između ostalog i trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića. Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14., 8/15. i 83/15.). Navedenim pravnim aktima hrvatski trošarinski sustav u potpunosti je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, pri čemu bi svako odstupanje od takvog uređenja trošarinsko-pravnog režima, pa i u dijelu uređenja proizvodnje i trošarinskog postupanja s alkoholom i alkoholnim pićima, predstavljalo izravno kršenje pravne stečevine Europske unije. Svaka pravna i fizička osoba koja želi poslovati sa trošarinskim proizvodima u Republici Hrvatskoj mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona. Prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika poduzetnik odabire i način poslovanja sa trošarinskim proizvodima. Zavisno o odabiru načina poslovanja sa trošarinskim proizvodima (u sustavu odgode plaćanja trošarine ili izvan sustava odgode plaćanja tro&scaron ...