Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Datum objave: 21.02.2020, misljenja.hr
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18.) koji je na snazi od 1. siječnja 2019. godine propisana je obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izjavom o fiskalnoj odgovornosti čelnik potvrđuje: zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila objavljena je u Narodnim novinama br. 95/19. Ovom se Uredbom  propisuje izgled i sadržaj Izjave te prateće dokumentacije, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave kao i način te rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava. Uredba dalje propisuje način vođenja Registra trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice