Upit vezano uz registraciju i upis marki duhanskih proizvoda u Upisnik o markama duhanskih proizvoda, a koji su pakirani u različita pakiranja. Upis u Upisnik o markama duhanskih proizvoda vodi se na temelju Zakona o duhanu (Narodne novine br. 69/99. i 14/14.) i Pravilnika o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda (Narodne novine br. 69/06.). Sukladno čl. 83. Pravilnika o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda, podnositelj zahtjeva je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik o markama duhanskih proizvoda dostaviti dva uzorka najmanjeg tržnog pakiranja odnosnog proizvoda. Drugim riječima, ukoliko se određena marka duhanskog proizvoda pakira u različita pakiranja  (2, 4, 5, 10 ili 25 komada u kutijici) podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti dva uzorka najmanjeg tržnog pakiranja. Prilikom registracije proizvoda, proizvod pod istim nazivom, a koji je upisan u Upisnik o markama duhanskih proizvoda na temelju dva uzorka najmanjeg tržnog pakiranja, može se stavljati na tržište u različitim pakiranjima. Znači, podnositelj zahtjeva nije dužan Ministarstvu poljoprivrede dostaviti sva pakiranja odnosnog proizvoda koja će se pojaviti na tržištu, već dva uzorka najmanjeg tržnog pakiranja.

...