Dječji vrtić "A", uputio nam je upit o tome jesu li obvezni izdavati račune za svoje usluge. Navode da kao predškolska ustanova nisu obveznici plaćanja PDV-a. S korisnicima programa-roditeljima djece potpisuju ugovore i ispostavljaju im uplatnice na ime Dječjeg vrtića ili Gradskog ureda za obrazovanje i šport, ovisno o tome jesu li posrijedi dodatni programi ili sufinanciranje usluga. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.), od plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su, uz ostalo, usluge i isporuke dobara što ih obavljaju predškolske ustanove. Ako je u konkretnom slučaju riječ o ustanovi koja obavlja djelatnost po posebnim propisima i koja je u smislu navedenog članka Zakona oslobođena od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, u smislu toga Zakona nije obvezna izdavati račune za usluge koje naplaćuje od roditelja - korisnika. Prema članku 48. stavci 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97.), dječji vrtić koji je osnovala jedinica lokalne uprave i samouprave naplaćuje svoje usluge od roditelja - korisnika, a sredstva se uplaćuju u proračun ...