Mišljenja.hr

Izdavanje računa za naknadu troškova zastupanja odvjetnika

Datum objave: 11.01.2016., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/15-01/1270

Zaprimili smo vaš upit, Klasa: UP/I-410-01/2008-01/2, UrBroj: 513-07-24-01/15-13 od 15. travnja 2015. kojim tražite uputu vezanu za izvršenje presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Upravnog suda u Zagrebu, na koji u nastavku odgovaramo. Općim poreznim zakonom (Narodne novine br. 147/08.), koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka, u članku 54. propisana je obveza izdavanja računa i vođenja  poslovnih knjiga i evidencija radi oporezivanja prema propisi..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati