Mišljenja.hr

Izdavanje računa pri prodaji usluga putem automata

Datum objave: 25.10.2001., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/01-01/482

Prema odredbi članka 15. stavak 1. i 6. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) obveznici PDV-a za isporučena dobra ili obavljene usluge moraju ispostaviti račun. Iznimno se prema odredbi članka 15. stavak 8. Zakona računi ne moraju ispostavljati ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te pri prodaji na tržnicama..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati