1. Treba li za prodane ulaznice za koncert izdavati račun za isporučena dobra ili obavljene usluge? Ako se radi o računu koji jedan poduzetnik - obveznik PDV-a ispostavlja drugom poduzetniku - obvezniku PDV-a, račun mora sadržavati sve podatke propisane u članku 15. stavak 3. Zakona. Račun koji poduzetnik - obveznik PDV-a izdaje za gotovinski promet mora sadržavati najmanje podatke koji su propisani u članku 15. stavak 6. Zakona. Obvezu izdavanja računa prema odredbi članka 15. stavak 8. Zakona, nemaju poduzetnici - obveznici PDV-a ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima. Odredbom članka 74. stavak 6. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 109/00.), propisano je da se pod tržnicama i otvorenim prostorima u smislu Zakona i Pravilnika, razumijevaju mjesta koja su određena od strane mjerodavnih tijela kao tržnice ili mjesta gdje se može prigodno trgovati odnosno obavljati usluge. Koncert koji se održava na otvorenom organizira se na točno definiranom prostoru za koji je potrebno platiti ulaznicu da bi se moglo prisustvovati istome. U tom smislu, prostor na kome ...