Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Porezni obveznik obratio se upitom Središnjem uredu Porezne uprave u vezi izdavanja računa nakon provedenog nadzora, odnosno računa na kojem je iskazan PDV koji je porezni obveznik uplatio temeljem zaduženja poreznog tijela. U upitu se navodi da je porezni obveznik u 2012. godini drugom poreznom obvezniku zaračunao i od njega naplatio naknadu za koju je smatrao da ne podliježe obračunu PDV-a te nije izdao račun obzirom da je smatrao da se radi o transakciji koja se za potrebe obračuna PDV-a ne smatra isporukom. Nadalje, u upitu se navodi da je temeljem provedenog poreznog nadzora za 2012. godinu porezno tijelo izdalo porezno rješenje kojim je utvrdilo da je predmetna transakcija oporeziva PDV-om te je s tim u vezi porezno tijelo nakon što je porezno rješenje postalo izvršno zadužilo poreznog obveznika za utvrđeni iznos PDV-a i zateznih kamata. U upitu se navodi da je u listopadu 2013. godine porezni obveznik uplatio zaduženi iznos PDV-a i zateznih kamata te je po osnovi predmetne transakcije izdao račun s iskazanim ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.