Porezna uprava dala je mišljenje na upit u kojem vlasnik obrta pita mogu li članovi obitelji koji nisu zaposleni u istom obrtu (već samo pomažu) izdavati račune, a da nisu u prekršaju?   Iz tog mišljenja Klasa: 410-01/13-01/3651 od 15. studenog 2013. izdvajamo:  
..."Iz svih navedenih propisa razvidno je da su račune, za isporuku dobara ili obavljanje usluga dužni izdavati porezni obveznici poduzetnici. Dakle, propisana je obveza izdavanja i sadržaj računa a ne okolnost da osoba koja izdaje račune mora biti zaposlena kod poduzetnika.
... nema zapreke da članovi obitelji poreznog obveznika izdaju račune, a što im je ustvari i obveza ako sudjeluju u poslovanju poreznog obveznika odnosno ako vrše isporuke dobara i usluga. Porezni obveznik, koji obavlja isporuku dobara ili usluga, ili osoba kojoj on naredi (u konkretnom slučaju član obitelji vlasnika obrta) obvezan je zaračunati isporučena dobra i obavljene usluge te izdati račun."   Ovo mišljenje u cijelosti može se vidjeti klikom miša ovdje.   Napomena uredništva: Prema članku 30. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 143/13.) obrtniku u obavljanju obrta mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, bez obveze ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.