U vezi vašega podneska, klasa 602-04/2006-1/168 od 11. rujna 2006. godine, kojim tražite izdavanje potvrde o oslobađanju od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost pri uvozu doniranih instrumenata, obavještavamo vas o sljedećem: Sukladno odredbama članka 29. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 154/00. i 189/03.), roba koja se kao donacija iz inozemstva šalje hrvatskim neprofitnim ustanovama i organizacijama, oslobođena je od plaćanja carine, a temeljem članka 12. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, oslobođena je i plaćanja ovoga poreza. Ove povlastice odnose se i na donacije opreme za nastavne svrhe. Prema navedenim propisima, spomenuta oslobođenja ostvaruju se u skraćenom postupku pri carinjenju robe, pri čemu primatelj (kada je o znanstvenim ustanovama - fakultetima) putem ovlaštenog otpremnika carinarnici podnosi potvrdu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa (a ne Ministarstva financija) o svom statusu i da mu odnosna roba služi za obavljanje znanstvene djelatnosti. Uvidom u vaš podnesak, utvrdili smo kako ste već ishodili odgovarajuću potvrdu navedenoga ministarstva, te je stoga potrebno izvornik iste samo proslijediti otpremniku, kojega ste odabrali (ili ćete to tek učiniti) za provedbu carinskih formalnosti kada pošiljka znanstvene ...