Obratili ste se u vezi izdavanja potvrde radi sudjelovanja na natječaju „Agencije“ (u daljnjem tekstu: Agencija), MJERA 7.1 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. Prema navodima u dopisu Agencija je od Općine „A“ zatražila dostavu potvrde Porezne uprave iz koje će biti vidljivo da je Općina „A“ u sustavu PDV-a, kao i razlog zbog upisa u sustav PDV-a. U dopisu se navodi da ispostava Porezne uprave u „B“ ne želi izdati takvu potvrdu. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Porezni obveznik sukladno članku 58. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija. U vezi strukturnih instrumenata Europske unije koji su Republici Hrvatskoj na raspolaganju od dana pristupanja Europskoj uniji, napominjemo da u tom slučaju oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13 ...