U vezi s upitom odvjetnika M. Š. o korištenju izdatka za premije životnog osiguranja koje uplaćuje fizička osoba, državljanin RH s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, u nastavku odgovaramo: Odredbama čl. 12. st. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177 /04. - dalje: Zakon) propisano je da se izdatcima pri utvrđivanju dohodaka rezidenata smatraju i tijekom poreznog razdoblja u tuzemstvu uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima do 1.000,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, a najviše do visine određene čl. 36. st. 26. Zakona (najviše do 12.000,00 kuna na godinu ukupno s dijelom osobnog odbitka za zdravstvene usluge i stambene potrebe). Odredbama čl. 16. st. 2. Zakona propisano je da se izdatcima koji se mogu odbiti pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada i predujma poreza po toj osnovi smatraju i uplaćene premije osiguranja iz čl. 12. st. 9. Zakona, koje radnici i fizičke osobe koje ostvaruju primitke iz čl. 14. Zakona uplaćuju na svoj teret, a poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće i mirovine iz čl. 14. Zakona ih obustavlja i uplaćuje ...