Pravna osoba, rezident SR Njemačke, isplaćuje naknadu za korištenje licence pravnoj osobi, rezidentu Republike Hrvatske. Ugovorom između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu člankom 12. stavkom 1. propisano je da se autorske naknade nastale u državi ugovornici i isplaćene rezidentu druge države ugovornice mogu oporezivati samo u drugoj državi, ako je ta osoba stvarni korisnik. Kako bi mogla primijeniti odredbe citiranog Ugovora zatražila je od hrvatske pravne osobe ovjeru obrasca njemačkog Središnjeg poreznog ureda 010011 – Entlastung Abzugesteuer für Lizengebühren § 50d EstG.   Podnositelj upita postavio je pitanja Središnjem uredu Porezne uprave: a) da li se navedeni obrazac (koji je dostavio u prilogu) primjenjuje za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i SR Njemačke;
b) da li Porezna uprava Republike Hrvatske ovjerava gore navedeni obrazac u svom izvorniku na njemačkom ili je potreban ovlašteni prijevod obrasca na hrvatski jezik,
c) tko ovjerava gore spomenuti obrazac u ime Porezne uprave Republike Hrvatske – Područni ured Porezne uprave gdje stvarni korisnik ima sjedište ili Središnji ured Porezne uprave u Zagrebu.   Na postavljene upite Središnji ured Porezne uprave ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.