Mišljenja.hr

Istek roka zabrane otuđenja vozila kod izdavanja odobrenja za oslobođenje od plaćanja posebnog poreza i drugih javnih davanja na osobni automobil osobi koja ima diplomatski status

Datum objave: 18.10.2016., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 410-19/16-11/1677

Upit o načinu postupanja kod odobravanja oslobođenja od plaćanja posebnog poreza i drugih javnih davanja na osobni automobil osobi koja to pravo ostvaruje temeljem diplomatskog statusa, a vezano uz primjenu zabrane otuđenja vozila u konkretnoj situaciji kada je taj rok zabrane otuđenja već istekao. U smislu zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima zabrana otuđenja stvari predstavlja ograničenje raspolaganja temeljem pravnog posla, pri čemu je takvo ograničenje raspolaganja ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati