Tumačenje trošarinskih propisa vezano uz primitak trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke kojim pitate treba li se primljena pošiljka energenata, koja se odmah po primitku otprema krajnjem kupcu, istakati iz prijevoznog sredstva i ponovo u njega utakati, odnosno da li bi otprema zaprimljene robe krajnjem kupcu bez prethodnog istakanja na mjestu direktne isporuke bila u skladu sa trošarinskim propisima. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 131/15., 45/16.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 14.a Zakona propisan je institut direktne isporuke, u kojem je između ostaloga propisano da nadležni carinski ured može ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i registriranom primatelju odobriti primanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj. Mjestom direktne isporuke smatra se mjesto različito od lokacije trošarinskog skladišta te mjesta primitka trošarinskih proizvoda određenog odobrenjem za registriranog primatelja ...