Na upit pravne osobe "A" d.o.o. iz Vukovara kojim traži tumačenje vezano za visinu kamatne stope između pravnih osoba u drugom polugodištu tekuće godine, odnosno da li primijeniti odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ili Zakona o obveznim odnosima, u nastavku dajemo sljedeći odgovor; Zakon o obveznim odnosima bio je usklađen s materijalnopravnim odredbama Direktive 2000/35/EZ od 29. lipnja 2000. o borbi protiv kašnjenja u poslovnim transakcijama. Odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi usuglašene su s Direktivom 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od dana 16.02.2011. godine o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima, kojom je stavljena izvan snage Direktiva 2000/35/EZ. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi je poseban zakon (lex specialis) pa njegove odredbe imaju prednost u odnosu na odredbe Zakona o obveznim odnosima kao općeg (generalnog) propisa. U slučaju kada opći i posebni propisi regulira isto područje primijeniti će se poseban propis. Zato odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju novčane obveze valja povezati s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i u slučaju razlika primijeniti poseban zakon. Dakle, na plaćanja koja se izvršavaju kao naknada za poslovne ...