Zbog velikih promjena koje su se dogodile pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji te izmjena zakonskih i podzakonskih akata na području poreza na dodanu vrijednost, naročito u postupku primjene tuzemnog prijenosa porezne obveze propisanog člankom 75. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13., 157/13. – Rješenje USRH, 143/14), ističemo kako smo primijetili učestala pogrešna postupanja. Obzirom da primjena mehanizma prijenosa porezne obveze nije opcionalna već obvezna, napominjemo da se pogrešno ispostavljeni računi i pogrešno iskazani podaci u PDV obrascima načelno moraju ispraviti. Međutim, budući je primijećeno da su porezni obveznici u velikom broju slučajeva pogrešno iskazivali i primjenjivali prijenos porezne obveze ističemo da iznimno tako pogrešno iskazane račune i s njima povezane podatke u PDV obrascima neće morati ispravljati retroaktivno ukoliko to već nisu učinili, obzirom da je primjena mehanizma prijenosa porezne obveze porezno neutralna za porezne obveznike upisane u registar obveznike PDV-a te da bi mijenjanje ugovora (ukoliko su isti primjerice sklopljeni za obavljanje građevinskih radova), ispravljanje računa i ispostavljanje novih dovelo do rasta troškova te do kompliciranja i povećanja obujma knjigovodstvenog posla što može dovesti porezne obveznike ...