Društvo "T" d.o.o., obratio nam se upitom o mogućnosti smanjenja obveze poreza na dodanu vrijednost kod otpisa potraživanja prema poduzeću "V" d.d. u stečaju, koje je prema navodima iz upita stečajni upravitelj u cijelosti priznao. Društvo "T."d.o.o. namjerava otpisati potraživanje, ispraviti knjiženja u poslovnim knjigama i smanjiti obvezu poreza na dodanu vrijednost koji je obračunat u isporukama na temelju kojih je potraživanje nastalo. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Člankom 8. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/95.), propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U čl. 8. st. 3. Zakona, propisano je ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tad poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) svotu poreza, tek nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja ...