Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se sa upitom u vezi ispravka računa. U upitu se navodi da je riječ o računu koji je podnositelju upita izdalo dioničko društvo (dalje: Društvo) koje na računu nije obračunalo porez na dodanu vrijednost. Podnositelj upita također navodi da uz upit prilaže mišljenje Područnog ureda Rijeka izdano Društvu te ostalu dokumentaciju. Iz priložene dokumentacije razvidno je da je račun izdan 26. listopada 2007. godine. Iz priložene dokumentacije razvidno je također da je kod Društva proveden postupak nadzora te da je u postupku nadzora utvrđeno da je Društvo bilo obvezno obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost na naknadu iskazanu na spornom računu.  Podnositelj upita navodi da se Društvo obratilo za mišljenje Poreznoj upravi, Područnom uredu Rijeka u vezi mogućnosti ispravka računa te da se Porezna uprava, Područni ured Rijeka, očitovao mišljenjem KLASA: 410-01/12-01/2545, URBROJ: 513-07-08-12-4, od 17. prosinca 2012. godine. Prema navedenom mišljenju Zakonom nije bila propisana mogućnost naknadnog ispostavljanja računa nakon što porezno tijelo zakonito utvrdilo prava i obveze iz porezno-pravnog odnosa. Obzirom da podnositelj upita smatra da navedeno mišljenje Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, treba ...