Porezni obveznik postavio je upit Središnjem uredu Porezne uprave o ispravku i pravu odbitka pretporeza za nekretnine. U upitu se navodi da je porezni obveznik registriran za obavljanje djelatnosti gradnje stambenih i nestambenih zgrada. Nadalje, navodi se da na zalihama ima gotovu trgovačku robu namijenjenu daljnjoj prodaji, koju je zbog lošeg stanja u gospodarstvu i pada tržišne cijene odlučio iznajmiti fizičkim osobama, te se postavlja pitanje o načinu ispravka pretporeza. Obzirom da je u tijeku kupoprodaja nekretnine od druge pravne osobe koju porezni obveznik namjerava iznajmiti fizičkoj osobi, postavlja se pitanje o pravu na odbitak pretporeza u tom slučaju.   Na postavljeni upit Središnji ured Porezne uprave dao je odgovor iz kojeg dio citiramo u nastavku:   ..."ukoliko porezni obveznik koji je pri izgradnji nekretnine iskoristio pravo na odbitak pretporeza odluči istu nekretninu u roku od 10 godina od godine u kojoj je nekretnina izgrađena koristiti za obavljanje isporuka oslobođenih plaćanja PDV-a, mora obaviti ispravak iznosa pretporeza koji je bio odbijen pri izgradnji nekretnine, i to 1/10 iznosa za svaku godinu ispravka.
Sukladno odredbama članka 58. stavka 1. Zakona porezni obveznik ima pravo od PDV-a koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporeza) ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.