Ispravak Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 50/17. U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (»Narodne novine«, broj 41/2017) u Prilogu 2. Godišnji i polugodišnji izvještaji UCITS fonda:
– Na poziciji AOP30 Izvještaja o financijskom položaju umjesto teksta »Neto imovina po udjelu (AOP28/AOP27)« treba stajati tekst »Neto imovina po udjelu (AOP28/AOP29)«.
– U Izvještaju o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda na poziciji »Fer vrijednost -2. razina (MSFI 13)« podpozicije »članak 7. stavak 5.« i »članak 7. stavak 6.« sjedinjuju se u jednu podpoziciju koja glasi »članak 7. stavci 5. i 6.« Klasa: 011-02/17-02/12
Urbroj: 326-01-440-17-2 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.