Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija objavljen je u Narodnim novinama br. 100/15., stupa na snagu 26. rujna 2015.
  Ispravak Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija objavljen je u Narodnim novinama br. 101/15. U uvodnom dijelu Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija, naziv Pravilnika ispravno glasi: »Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija«. Urbroj: 50501-4/2-15-03
Zagreb, 23. rujna 2015. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.