Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljen je u Narodnim novinama br. 141/13.   Šifre ISO 9999:
– pod rednim broje 366 a, u stupcu 2: »061206041305« zamjenjuju se: »061206041306«,
– pod rednim brojem 483 a, u stupcu 2: »060309044114« zamjenjuju se: »060309044116«.   Klasa. 025-04/13-01/337
Urbroj: 338-01-01-13-2 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.