Gospodin iz dostavnog popisa postavio je upit o ispravku porezne osnovice odnosno smanjenju porezne obveze. U upitu se navodi da je prilikom plaćanja usluge parkinga SMS porukom gospodin upisao pogrešnu registarsku oznaku zbog čega mu je porezni obveznik –Zajednički obrt Brod parking izdao dnevnu parkirališnu kartu u ukupnom iznosu od 60,00 kuna (obračunani porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u iznosu od 12,00 kuna). Nakon uloženog prigovora izdavatelj računa ponudio je mogućnost plaćanja troška izdavanja dnevne karte u iznosu od 20,00 kuna uz objašnjenje da se navedeni trošak, između ostalog, sastoji od obračunanog PDV-a kojeg nije moguće stornirati. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 33. stavka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) propisano je da u slučaju promjene porezne osnovice porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja. Međutim, odredbom članka 160. stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u ...