Prema odredbama Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV-a zbog nemogućnosti naplate, osim slučaja promjene odnosno naknadnog smanjenja porezne osnovice na način kako je to propisano odredbom članka 8. stavak 3. Zakona. Prema toj odredbi, ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza, tek nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja. Sustav PDV-a funkcionira na način da obračunani porez, koji kao obvezu iskaže porezni obveznik - isporučitelj dobara ili usluga, primatelj odbija kao pretporez i za Državni proračun saldo ovih transakcija je nula, sve do trenutka kada se kao primatelj odnosno kupac dobara ne pojavi krajnji potrošač koji ne može odbiti zaračunani porez kao pretporez. Zbog načina na koji funkcionira sustav PDV-a, zakonom nije dopušten jednostavni ispravak porezne obveze zbog nemogućnosti naplate, jer porez koji obračuna isporučitelj za primatelja dobra ili usluge - poreznog obveznika predstavlja pretporez koji on odbija od svoje porezne obveze i oni zbog neutralnosti za Državni proračun moraju ...