Ispravak Odluke o primicima radnika objavljen je u Narodnim novinama br. 57/17. U Odluci o primicima radnika objavljenoj u »Narodnim novinama«, br. 31/2017., u članku 39. stavku 5. umjesto riječi: »iz točaka od 1. do 4. ovoga stavka« trebaju stajati riječi: » iz stavka 3. točaka od 1. do 4. ovoga članka« te umjesto riječi: »iz točke 5. ovoga stavka« trebaju stajati riječi: »iz stavka 3. točke 5. ovoga članka«, tako da stavak 5. glasi:
»(5) Ako je u mogućnosti, kreditna je institucija dužna za ispunjavanje zahtjeva iz ove Odluke upotrijebiti odgovarajući odnos instrumenata iz stavka 3. točaka od 1. do 4. ovoga članka i instrumenata iz stavka 3. točke 5. ovoga članka.« O. br. 177-020/06-17/BV
Zagreb, 6. lipnja 2017. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.