Ispravak Odluke o postupcima namire za sporedne sustave objavljen je u Narodnim novinama br. 31/16. U Odluci o postupcima namire za sporedne sustave objavljenoj u »Narodnim novinama« br. 136/2015., u članku 19. stavak 2. treba glasiti: »(2) Naknada koju treba platiti u vezi s instrukcijom za plaćanje dostavljenom ili plaćanjem primljenim od strane sporednog sustava preko sučelja za sudionike ili ASI-ja, naplaćuje se isključivo tom sporednom sustavu i to u valuti u kojoj posluje sustav TARGET2, tj. u valuti navedenoj u stavku 1. ovog članka. Upravno vijeće može utvrditi podrobnija pravila za određivanje naplativih transakcija čija se namira obavlja preko ASI-ja.« U stavku 4. prvi dio rečenice prije zareza treba glasiti: »(4) Za potrebe ovog članka,« U cijelom tekstu Odluke umjesto riječi »namjenski gotovinski račun« treba stajati »namjenski novčani račun« u odgovarajućem broju i padežu. O.br. 811-1/2015.
Zagreb, 4. travnja 2016. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.