1. Pravo na povrat PDV-a po osnovi usluga inozemnih poduzetnika za koje je porezni obveznik propustio obračunati i platiti dužni iznos poreza, pa je to učinjeno u postupku nadzora. Prema odredbi članka 19. stavak 2. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 127/00.) i članka 38. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 109/00.), ako domaćem poduzetniku uslugu obavi poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu, a mjesto oporezivanja te usluge je u tuzemstvu, domaći poduzetnik obvezan je obračunati i platiti porez u roku za podnošenje porezne prijave. Iznos poreza koji je porezni obveznik platio prema odredbi članka 19. stavak 2. Zakona, predstavlja pretporez koji porezni obveznik uz propisane uvjete može odbiti, kako je to propisano odredbom članka 20. stavak 2. Zakona i članka 10. Pravilnika. Način na koji je temeljem nalaza nadzora zadužen porezni obveznik ne može utjecati na njegovo pravo na odbitak pretporeza. Uputama za vođenje knjigovodstvenih evidencija, klasa: 410-0/99-01/524 od 7. prosinca I999.godine (točka 13. Upute) i klasa: 410-01/00-01/924 od 19. prosinca 2000. godine (točka 15. Upute), propisano je da se ne može obavljati zaduženje poreznih obveznika na računu 1228 - PDV na usluge inozemnih poduzetnika osim kamata, već ...