Pravilnikom o porezu na dohodak propisana su tri oblika JOPPD izvješća:
- izvorni obrazac – vrsta izvješća: 1,
- ispravak ranije ispostavljenog obrasca – vrsta izvješća: 2, i
- dopuna izvornog obrasca - vrsta izvješća: 3.

Osim navedenog, od 1. siječnja 2015. godine uvedene su nove oznake izvješća i to:
- oznaka 4 kada se iskazuju podaci pod IX. i X. stranice A,
- oznaka 5 kada poslovna banka podnosi izvorno izvješće o obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata,
- oznaka 6 kada se podnosi ispravak već podnesenog izvješća pod oznakom 5 koje je zaprimljeno od nadležne ispostave Porezne uprave,
- oznaka 7 kada se dopunjuju podaci iskazani na izvješću pod oznakom 5,
- oznaka 8 kada fizička osoba podnosi izvorno izvješće o obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka ostvarenog izravno iz inozemstva, od organizacije iz članka 45. stavka 7. Zakona, odnosno za dohodak ostvaren po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.