Porezna uprava dala je službeno tumačenje glede obveze izdavanja računa i nastanka obveze za PDV kod posredovanja, u zastupanju i kod prodaje u komisiji.   Iz tog mišljenja dio citiramo u nastavku:   …„Također ističemo i članak 8. stavak 4. Zakona kojim je propisano da ako porezni obveznik djelujući u vlastito ime, ali za račun druge osobe sudjeluje u obavljanju usluga, smatra se da je sam primio i obavio te usluge. Nadalje, odredbama članka 10. Pravilnika propisano je da porezni obveznik koji isporuku obavlja u vlastito ime i za vlastiti račun, obračunava i plaća PDV na punu naknadu isto kao komisionar koji nastupa u vlastito ime a za tuđi račun. Kada komisionar isporuči dobro u smislu Zakona, nastaju dvije isporuke:
1. isporuka komisionara kupcu i
2. isporuka komitenta komisionaru.   Istim je člankom propisano da porezni obveznik koji nastupa u tuđe ime i za tuđi račun–posrednik i zastupnik, obračunava i plaća PDV na pripadajuću mu proviziju.“…   Ovo mišljenje naši pretplatnici mogu u cijelosti vidjeti klikom miša ovdje.      Nemate vremena za čitanje novosti ili mišljenja? Upravo se po ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.