Mišljenja.hr

Ispostavljanje računa kod plaćanja trajnim nalogom

Datum objave: 11.04.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/02-01/1105

Gospodin O. R. obratio nam se za mišljenje o neizdavanju računa koji se plaćaju trajnim nalogom otvorenim u banci. Na upit odgovaramo u nastavku. Prema čl. 15., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) propisano je da porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost. Ako se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja pore..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak