Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Isporuke u nizu – izvoz dobara

Datum objave: 27.02.2019, Klasa: 410-19/19-02/44, Porezna uprava

Zatražili ste mišljenje o mogućnosti primjene poreznog oslobođenja propisanog čl. 45. st. 1. t. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13. do 106/18., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) vezano uz sljedeća dva slučaja:

1. U prvom slučaju navodi se da je tuzemni porezni obveznik zatražio mišljenje o mogućnosti primjene poreznog oslobođenja od plaćanja PDV-a za izvozne isporuke vezano uz mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/18.02/292, URBROJ: 513.07-21-01//18-2  od 31. prosinca 2018. godine i KLASA: 410.01/13-01/2628, URBROJ: 513-07-21-01/14-03 od 3. veljače 2014. godine (link). Prema navodima u upitu tuzemni porezni obveznik „K“ prodaje kamene blokove poreznom obvezniku „X“ sa sjedištem u Italiji, koji ih otprema svom kupcu  u Kinu. Isporuku kamenih blokova tuzemni porezni obveznik „K“ stranom poreznom obvezniku „X“ obavlja na paritetu franko kamenolom, a kupac „X“ ih otprema do luke u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) gdje se dobra izvozno carine, te je naveden kao izvoznik na carinskoj deklaraciji. Strani porezni obveznik „X“ nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, a prema saznanjima nadležnog područnog ureda, kako se navodi, Carinska uprava ne kontrolira ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice