Trgovačko društvo "T" d.o.o. obratilo se s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga koje im obave tuzemni dobavljači u Slobodnoj zoni "S". Prema navodima iz upita društvo je osnovano krajem 2004. godine, a počelo je poslovati 2005. godine. Osnovna djelatnost društva je proizvodnja instant napitaka u Slobodnoj zoni "S", koja još nije započela. Poduzeće je 25. ožujka 2005. godine zaključilo predugovor s poduzećem "P" d.o.o. o zakupu proizvodno - skladišnog prostora u slobodnoj zoni koji je u izgradnji. Ugovorne strane su dogovorile da sve obveze iz zakupodavnog odnosa počinju teći dan nakon pravomoćnosti uporabne dozvole za navedeni prostor, a najkasnije 1. listopada 2005. Poduzeće "T" d.o.o. potpisalo je i ugovor o građenju s poduzećem "G" d.o.o. prema kojem preuzima obvezu financiranja posebnih radova dogradnje proizvodne hale. Na postavljeni upit odgovaramo: 1. Poduzeće "P" d.o.o. temeljem predugovora, poduzeću "T" d.o.o. za najam poslovnog prostora u Slobodnoj zoni "S" ispostavlja račune za režije bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost. Izvođač radova poduzeće "G" d ...