Pitanja u vezi dokumentacije i mogućih plaćanja carine i trošarine za vozila s rashladnim jedinicama za prijevoz prehrambenih proizvoda. Pod vašim nazivom “semirimorchi completi di furgoni isotermici e gruppi frigoriferi per il transporto di derrate alimentari” shvatili smo da se radi o vozilima, kamionima/kombijima s rashladnim jedinicama za prijevoz prehrambenih proizvoda, koja prema čl. 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.), načelno govoreći nisu predmet oporezivanja posebnim porezom (trošarinom) na motorna vozila, stoga prema Carinskoj upravi nemate nikakvih administrativnih postupanja. Naglašavamo da se odgovor odnosi na primjenu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

...