Zaprimljen je upit u kojem navodite kako je registriranom primatelju, uslijed nenamjerne tehničke pogreške, na mjestu direktne isporuke, isporučen drugačiji energent od onoga koji je bio deklariran na e-TD-u, i koji je bio utovaren od strane pošiljatelja. Kako se greška utvrdila tek na mjestu istovara direktne isporuke, tražite uputu kako postupati u takvom slučaju. U nastavku dajemo mišljenje. Mjesto direktne isporuke propisano člankom 14.a Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) i člankom 5. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.) može se odobriti registriranom primatelju, a smatra se mjestom različitom od mjesta primitka određenog odobrenjem za registriranog primatelja. Za mjesta direktne isporuke može se odobriti prostor koji udovoljava prostorno operativnim kapacitetima i logističkim svojstvima mjesta primitka, uključujući odgovarajući sustav mjerenja za trošarinske proizvode koji se zaprimaju. Trošarinski obveznici zaprimljene trošarinske proizvode moraju mjeriti zakonitim mjerilima. Mjesto direktne isporuke može biti prostor u vlasništvu ili najmu registriranog primatelja (npr. benzinske postaje, pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda) i/ili prostor koji nije u vlasništvu ili stvarnom posjedu registriranog primatelja te mora posjedovati sustav računovodstvenog praćenja poslovanja i vođenja evidencija ...