Povodom dostavljenog nam upita za tumačenjem Zakona o trošarinama u vezi isporuke aviogoriva iz trošarinskih skladišta na skladišnu lokaciju kupca, u ovom slučaju pilotskih škola i aeroklubova, odnosno eventualnom isporukom u vozilo kupca koje nije zrakoplov, u nastavku odgovaramo. Isti problem istaknula je i pilotska škola te Vam u privitku dostavljamo odgovor proslijeđen pilotskoj školi, uz slijedeće napomene. Oslobođenje od plaćanja trošarine moguće je ostvariti u trenutku otpreme iz trošarinskog skladišta osobi koja obavlja djelatnost komercijalnog zračnog prometa i koja dostavi dokumentaciju kao dokaz o obavljanju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti odnosno za potrebe javnih tijela. Pri tome mora iz dokumentacije biti razvidno da se radi o pružanju usluge od strane komercijalnog gospodarskog subjekta uz naknadu. Znači, pilotska škola i aeroklub moraju pružati naplatnu uslugu, prema tome, let mora biti komercijalni, a zrakoplov mora imati od nadležne agencije certifikat da se radi o komercijalnom zrakoplovu. Suprotno, privatnom se uporabom smatra korištenje od strane vlasnika ili članova njihovih obitelji, članova upravnog ili nadzornog odbora te zaposlenika tvrtke koja je vlasnik zrakoplova, ili u slučaju kada je vlasnik zrakoplova klub, isto se odnosi i na članove kluba ...