Porezna uprava dala je u prosincu 2013. mišljenje Kl.:410-19/13-01/592 kojim se pojašnjava: postupak obračuna poreza na dodanu vrijednost u sljedećim slučajevima:   1. Austrijska tvrtka A naručuje dobra od hrvatske tvrtke H1 i isporučuje je drugoj hrvatskoj tvrtki H2. Dobra ne prelaze hrvatsku granicu već se direktno prevozi od tvrtke H1 do H2 i tvrtka H2 dobra dobiva sa otpremnicom od tvrtke A.
U vezi navedenog dani su odgovori na pitanja:
a) Da li tvrtka H1 zaračunava dobra tvrtki A bez PDV-a?
b) Da li tvrtka A zaračunava tvrtki H2 bez PDV-a, na isti način kao i kad se dobra fizički prevoze iz Austrije?
c) Da li je potrebna još kakva dodatna aktivnost, dokumentacija ili evidencija u odnosu na situaciju, kad se dobra fizički isporučuju iz Austrije od tvrtke A hrvatskoj tvrtki H2?   2. Hrvatska tvrtka H2 naručila je obavljanje usluge na građevini u Republici Hrvatskoj od austrijske tvrtke A, a tvrtka A je obavljanje te usluge naručila dalje od hrvatske tvrtke H1.
U vezi navedenog dani su odgovori na pitanja:
a) Da li tvrtka H1 zaračunava radove tvrtki A bez PDV-a?
...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.