Od Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, primili smo upit koji se odnosi na oporezivanje naknada isplaćenih u tuzemstvu inozemnim poreznim obveznicima odnosno rezidentima Velike Britanije, Poljske i Slovenije. Iz upita proizlazi da je Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu: "HOK") potpisala s Europskom zakladom za obrazovanje okvirni ugovor o suradnji na području strukovnog obrazovanja. S tim u svezi ta je Zaklada osnovala opservatorij za Republiku Hrvatsku koji djeluje u okviru HOK-a. Navedena Zaklada angažira po ugovoru o djelu strane stručnjake, rezidente spomenutih država, koji su specijalizirani za određena područja strukovnog obrazovanja i koji za obavljeni posao ostvaruju određene honorare. U svezi s obvezama oko oporezivanja ostvarenih honorara odgovaramo. U predmetnim slučajevima strani stručnjaci će obavljati djelatnost koja se u skladu s odredbama čl. 15., st. 4., t. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) smatra drugom samostalnom djelatnosti koju porezni obveznici povremeno obavljaju uz neku osnovnu djelatnost ili nesamostalni rad, od koje ostvarena naknada podliježe porezu na dohodak prema odredbama čl. 19., st. 12. istog Zakona. Prema tome, dohodak se utvrđuje od naknade umanjene za izdatke u visini 25% od ostvarenih primitaka, a predujam poreza utvrđuje se od dohotka primjenom porezne stope ...