Mišljenja.hr

Isplate naknada i dnevnica vanjskim suradnicima

Datum objave: 05.07.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/04-01/488

Na upit društva "G." d.o.o. u svezi s isplatama naknada za obavljene usluge i dnevnica vanjskim suradnicima, odnosno da li se te naknade i dnevnice mogu isplaćivati mimo žiro-računa, u nastavaku dajemo sljedeće mišljenje. Člankom 47. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica područne i lokalne samouprave, zavodi, ne..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak