Na upit Državnog izbornog povjerenstva, Zagreb, u svezi isplata naknada u gotovu novcu za rad biračkih odbora, za najam kuće ili stambenog objekta na dan održavanja izbora za predsjednika Republike Hrvatske te kućepaziteljima i domarima, u nastavku odgovaramo: Odredbama članka 61. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na žiro-račun kod ovlaštene organizacije za platni promet, a iznimno i u gotovom novcu na propisan način. U navedenom slučaju, mišljenja smo da se isplate za rad biračkih odbora, za najam stambenog objekta te naknade kućepaziteljima i domarima u svezi održavanja izbora za predsjednika Republike Hrvatske, mogu isplatiti u gotovu novcu. Isplatitelj primitka obvezan je, na način propisan odredbama članka 32. i 48. Zakona, obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak kao porez po odbitku (ako se ne radi o primicima prema članku 14.,18.,27.,30. i 31. Zakona) odnosno sam porezni ...