Od P. I primili smo upit o načinu isplate zaostalih plaća radnicima ... Podnositeljica upita smatra da su radnici višestruko oštećeni, budući da su 23. 12. 2004. izvršene isplate plaća za 2000., 2001. i 2002. godinu, a osobni odbitci i olakšice se priznaju za samo jednu godinu. Radi jednokratne isplate plaća radnici su oporezivani najvećom poreznom stopom na dohodak, iako je riječ o minimalnim plaćama. Člankom 33. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), koji se primjenjivao do 31. prosinca 2004., propisano je da kod dohotka od nesamostalnoga rada predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac, isplatitelj mirovine ili sam porezni obveznik. Dužnik poreza na dohodak je posloprimac i umirovljenik. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnoga rada se obračunava, obustavlja i uplaćuje pri svakoj isplati prema propisima koji vrijede na dan isplate. Prema odredbama čl. 27. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03., 198/03. i 169/04.), posloprimac je dužnik poreza na dohodak, poslodavac je solidarni dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću prema čl. 27. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00., 86/01. i 150/02 ...