Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Isplata uskrsnice i obveza isplate na račun

Datum objave: 06.04.2018, Klasa: 410-01/18-01/771, Porezna uprava

Temeljem postavljenog upita u svezi načina isplate uskrsnice radnicima sa blokiranim računima, odgovaramo u nastavku: Sukladno članku 9. stavku 1. točki 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu: Zakon) i članku 7. stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17. i 128/17.; dalje u tekstu: Pravilnik), primici do propisanih iznosa ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada. Prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona, primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Stavkom 1. točkom 1. podtočkom b) toga članka Zakona propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa. Člankom 86. Zakona, propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice